🌺 CÂU HỎI: Vì sao Đường Tăng thành công trong việc đi lấy kinh?

==> Bởi vì ông ấy có 1 niềm tin mãnh liệt, ngay cả nằm trong vạc dầu ông ấy vẫn tin là sẽ lấy được kinh về.

🌺 CÂU HỎI: Vì sao Tôn Ngộ Không thành công trong việc đi lấy kinh?

==> Vì Tôn Ngộ Không biết sử dụng đòn bẩy đủ loại, nhất là “đứng trên vai người khổng lồ”… Hở tí là bạn ấy chạy đi kiếm Phật giúp đỡ 😀

🌺 CÂU HỎI: Vì sao Sa Tăng thành công trong việc đi lấy kinh?

==> Vì Sa Tăng tuân thủ một nguyên tắc: Giữ cho mọi thứ đơn giản, và làm theo người thành công.

🌺 CÂU HỎI: Vì sao Trư Bát Giới thành công trong việc đi lấy kinh?

==> Trư Bát Giới có nhiều tật xấu, nhưng anh ta đã chọn ĐÚNG đội nhóm 😀


Và giờ là câu hỏi cho chúng ta:

Vì sao bạn giỏi, bạn Super-Siêu, nhưng bạn vẫn chưa thành công? Bạn thiếu niềm tin, thiếu đòn bẩy, thiếu mô hình hóa, hay là thiếu một đội nhóm tuyệt vời?

Nguồn: Thánh Content